Karuga rammu katsumas


Esimene lause: 
Esimesel päeval ütles Vanapagan oma uuele sulasele: "Kuule, Ants, mina olen sind küll oma teenistusse kaubelnud, aga ma ei tea, kas sul ka jõudu on. Sellepärast oleks vaja, et me täna esiteks rammu katsuksime."
Sisukokkuvõte: 
Vanapagan tahab oma uue sulase Antsuga rammu katsuda, Ants aga sokutab kavalusega hoopis isakaru Vanapaganaga maadlema.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 107