Aknast õhtul vilgub tuli, ema juba koju tuli, (pealkirjaks esimene rida)