Pilvenurgast päikest vilgub (pealkirjaks esimene rida)