Koer läks karja: kimpa-kompa (pealkirjaks esimene rida)