Põhjamaa suvi on lühike (pealkirjaks esimene rida)