Kuidas seapoiss kuninga väimeheks sai


Esimene lause: 
Ükskord elas üks leskmees, kel oli esimesest naisest poeg Ants järele jäänud.
Sisukokkuvõte: 
Antsu võõrasema ei sallinud teda silmaotsaski ja tahtis poisi ära tappa. Ants sõbrustas härjaga, kes poissi õpetas, kuidas surmast pääseda. Antsul ja härjal õnnestuski põgeneda, kui nad jõudsid suure raba juurde, käskis härg võtta oma parem sarv peast ära ja seda alati kaasas kanda, kui Antsul aga abi vaja on öelda " Oh, sarv, oh sarv, täida mu soov!". Ants asus teele ja jõudis kuningalinna ning sai kuningalossis seakarjusena tööd. Ants ja kuningatütar meeldisid teineteisele ja kuningatütar sai poja. Lapse isast ei teadnud aga keegi midagi. Kuningas käskis kõigil meestel ilmuda kuningalossi, andis väikesele poisile kuldõuna ning lootis, et laps annab õuna oma isale. Väikemees ulatas õuna Antsule. Kuningale muidugi seakarjusest väimees ei meeldinud, kuid aja möödudes ta leppis sellega.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 134-137