Hirmul on suured silmad


Esimene lause: 
Elas kord eideke, temaga koos tütretütar, keda hüüti ka LAulusuuks-Lõõritajaks-Laululinnuks, nendega koos elasid veel kana Kaagutaja ja hiir Urusistuja.
Sisukokkuvõte: 
Eideke, tütretütar, kanake ja hiir läksid kaevule vett tooma. Seal lähedal pikutas jänes, talle kukkus pähe õun. Jänes ehmatas ja pistus punuma. Veetoojate seltskond ehmatas, aga sellest, et jänes punuma pani. Kodus rääkis igaüks isemoodi loo sellest, miks ta jooksis. Hirmul on suured silmad.