Kruuks, kraaks, karkõr


Autor: 
Esimene lause: 
Esimese koolipäeva alustuseks palus õpetaja lastel oma nimed öelda.
Sisukokkuvõte: 
Pauli hakati koolis Põssaks kutsuma. Kui lapsed rahvastepalli mängisid valiti Paul alati viimasena võistkonda ja esimesene kaotas ta elu. Paul oli selle pärast väga kurb. Targa Tiina ja Kikapalu nõia abiga, sai Paul oma kiusajatest jagu.
AjakirjastAsukoht ajakirjasTäistekst DIGARis
nr.9, lk. 6-7