Alla kukkuda võib tähti (pealkirjaks esimene rida)