Leho ja etteütlus


Autor: 
Esimene lause: 
Ühel esmaspäeval istus Leho klassis ja vaatas, kuidas proua Uhuu kirjutas tahvlile kuus sõna: mängi on lõbutse sulle trummi see.
Sisukokkuvõte: 
Leho pidi etteütluseks õppima, aga õppimise asemel mängis ta sõpradega. Lehol läks etteütlus väga halvasti. Õhtul tuli Lehole külla sõber Sophie, kes aital Lehol õppida ning uuesti tehes sai Leho etteütluses väga hea tulemuse.
Märksõnad: 
RaamatustAsukoht raamatusMärkused
lk. 35-42
Loo lõpus nõuanded täiskasvanule lapsega jutu üle arutlemiseks.