Liblikalendlehed, suve saadetud, (pealkirjaks esimene rida)