Alati ei ole ragisevas riius (pealkirjaks esimene rida)