Vares ja hiired


Esimene lause: 
Juhtus nii, et hiired said viigri kätte.
Sisukokkuvõte: 
Kord said hiired viigri kätte. Vares aga tahtis seda neilt ära võtta;võttiski. Hiired varastasid tükid tagasi. Vares nägi, et liha on kadunud, ja läks hiirte juurde, kes ta kõhu täis söötsid ja kavalusega varesest lahti said.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 30-31