Atšarpõn


Esimene lause: 
Atšarpõni vartest teevad abhaasi lapsed endale vilespille ja vilespilligi kutsutakse atšarpõniks.
Sisukokkuvõte: 
Kord kasvas mägedes kahar atšarpõnipõõsas, kelle lehed sõi ära sikk ning tallas ka sõrgadega varred puruks. Atšarpõnipuu halamist kuulis karjapoiss, kes tahtis põõsast aidata. Atšarpõn palus poisil endale uus elu anda ning tema varrest vilepill teha. Karjapoiss tegigi nii, ning tema pillimäng kiitis karja kosumist.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 4-5