Muinasjutt varblasest Värb Värvupojast, kalakesest Kiisk Kiisapojast ja lõbusast korstnapühkijast Jašast


Esimene lause: 
Varblane Värb Värbupoeg ja kalake Kiisk Kiisapoeg elasid suures sõpruses.
Sisukokkuvõte: 
Varblane Värb Värvupoeg ja kalake Kiisk Kiisapoeg olid suured sõbrad, ajasid sageli juttu ja oleksid väga tahtnud teineteisel külas käia. Värb Värvupoeg sõbrustas ka korsnapühkija Jaškaga. Kord läksid sõbrad aga riidu ja Jaša pidi erimeelsusi lahendama.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 102-105