Ettevalmistus kooliks


Esimene lause: 
Kaspar kõhutas voodil, sirvis vanu spordiajakirju ja kiikas silmanurgast, kuidas Jaagup oma kooliasju uudistas ning sättis.
Sisukokkuvõte: 
Jaagup hakkab minema esimesse klassi, tema neljandasse klassi minev vend räägib Jaagupile, et hindeid pannakse selle järgi, millisesse pinki sa istud ja üldse tehakse kohe esimesel päeval keeruline teadmiste test, mille järgi istuma pannakse. Jaagupi hirm kooli on päris suur, kuni vanemad asjast teada saavad ja tõde välja tuleb.
Märksõnad: 
RaamatustAsukoht raamatusMärkused
lk 266-268
Jutt raamatust "Jaagupi esimene koolipäev"