Mäger ja orav


Esimene lause: 
Mäger elas suure männi juurte all ja sellesama männi otsas puuõõnes oli oraval pesa.
Sisukokkuvõte: 
Ühel päeval märkas mäger, et toaseinad naksuvad ja laest tuleb krohvi. Ta süüdistas oravat, et see liiga kõvasti okstel hüppab. Orav ütles, et seda teeb tuul, aga kuna mäger ei uskunud, kolis orav teise puu otsa.
Märksõnad: