Kolme kõrge ametniku ja ühe sultani alpusest


Esimene lause: 
Egiptuses juhiti kord valitseja tähelepanu sellele, et tema kaitseväelaste juhid on tobud.
Sisukokkuvõte: 
Kolm vahiväeülemat ehk vali räägivad kõige veidramast loost, mis neil töös ette on tulnud. Kõigis kolmes loos on olukord nende vastu pöördunud nende endi tegevuse tõttu, põhjusteks rumalus, ahnus, petlikkus.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 388 - 399