Kuldkalake


Esimene lause: 
Elasid kord ühel Valgemere saarel taat ja eit.
Sisukokkuvõte: 
Eit ja taat elavad väga vaeselt. Ühel päeval püüab taat kuldkalakese kinni, laseb aga palumise peale kala vette tagasi ja kala lubab täita kõik taadi soovid. Kui ahne eit seda kuuleb, laseb ta taadil kalalt üha uusi asju paluda. Viimaks elab eit uhke tsarinnana lossis, kuid pole ikka veel rahul ja tahab saada kõikide merede valitsejaks. Seda soovi kuldkalake enam ei täida, vaid täitmatu ahnuse tõttu jäävad eit-taat kõigest ilma.
RaamatustAsukoht raamatusMärkused
lk. 203-209
Aleksandr Puškini järgi.