Lõbusa sulase kolm külalist


Esimene lause: 
Elas-oli ihne taluperemees, kes oma teenijatele iialgi palka välja ei maksnud.
Sisukokkuvõte: 
Üks sulane töötas ihnsa mehe juures seitse aastat, sai palgaks lamba, seitse leivakannikat ja vaadi õlut ning läks uut töökohta otsuma. Mees istus metsa äärde sööma ja hõikas sööma neid, kel kõht tühi. Esimesena tuli Vanakurat, teisena Jumal, neile sulane süüa ei andunud, kuna nad inimestega ebaõiglased. Kolmandana tuli Surm, temaga koos mees sõi ja pidutses, sest Surm kohtleb kõiki võrdselt.