Külmataadi kättemaks


Esimene lause: 
Üks pool külast oli tasane lausmaa, teine pool - kruusaküngastega, nõlvakuline vooremaa.
Sisukokkuvõte: 
Lausmaal olid viljakad põllud ja upsakad inimesed, küngastel asuval külapoolel kehvad põllud ja murelikud inimesed. Kord kui lausmaa mehed kõrtsis istusid, tuli sinna lapitud vammuses vanamees ja palus öömaja. Kõrtsmik ja upsakad peremehed saatsid ta minema. Vanamees sai öömaja küla künklikul poolel. Vanamees oli tegelikult Külmataat ning maksis upsakatele külameestele kätte ja rikkus nende põllud, künkliku külapoole põldudel kasvas tänutäheks öömaja eest hea viljasaak.