Õnn


Esimene lause: 
Ühes ja samas külas elasid kord kaks peremeest - ikas ja vaene.
Sisukokkuvõte: 
Vaene peremees märkas, kuidas rikka peremehe põllul töötasid usinad inimesed. Vaene mees tahtis endale ka samasugust õnne ja järgis rohelise härjapõlvlase nõuandeid. Ja saavutaski oma õnne ja rahulolu.