Tuulesõlmed


Esimene lause: 
Kord läinud kalamehed suurelt maalt Hiiumaa ligidale kala püüdma.
Sisukokkuvõte: 
Kalamehed ei saanud suure tuule tõttu koju tagasi sõita. Kohtasid vanameest, kes andis neile kolme sõlmega nööri ja õpetas seda kasutama. Kalamehed päästsid liiga vara kolmanda sõlme lahti ja jäid rannikul uuesti vastutuule kätte.