Koer ja kass


Esimene lause: 
Koer oli kord kassi naernud ja kass tahtnud temale seda kätte maksta.
Sisukokkuvõte: 
Halliste loomamuinasjutt. Koer naeris kassi ja kass tahtis koerale kätte maksta. Kass tegi suure balli ja kutsus ka koera. Koer läks kassiga üle purde. Kass oli juba üle saanud, kui koer alles poole purde peal oli. Kass liigutas purret, koer kukkus jõkke ja uppus. Sellest peale ei salli koerad kasse.
RaamatustAsukoht raamatus
Lk. 186