Hunt reostab mehe


Esimene lause: 
Sui soja päeval magas üks hunt metsas põesa äres ilma liikumata maas, nenda et ta suu ümber paljo kärmsbid lakkumist leidsid.
Sisukokkuvõte: 
Jämaja loomamuinasjutt. Mees läks kirvega metsa puid raiuma. Nägi hunti maas. Mees arvas, et hunt on surnud. Ta võttis sabast kinni, et vaadata, kas nahk on terve. Hunt ehmatas kõhu lahti. Kui mees seda lugu rääkis, naersid tema üle kõik.
RaamatustAsukoht raamatus
Lk. 163