Põrsaga hundijahil


Esimene lause: 
Hundijahi pääl pandud üks nõu reele, siga sisse.
Sisukokkuvõte: 
Läti loomamuinasjutt. Hundijahil olles pandi siga nõu sisse ree peale. Hundid tulid sea hääle peale. Kui hunte tuli rohkem, kui tappa jõuti, tuli nõu alla peitu minna ja kirvega huntide käppi raiuda. Hobuse sõid hundid ära.
RaamatustAsukoht raamatus
Lk. 162