Patud andeks


Esimene lause: 
Hunt ja rebane saivad tee peal künnihärjaga kokku ja võtsid teda ka oma seltsi.
Sisukokkuvõte: 
Setu loomamuinasjutt. Hunt ja rebane kohtusid härjaga. Kui äike algas, tegi rebane ettepaneku pattu kahetseda. Hunt kahetses emise ja tema põrsaste söömist. Rebane kahetses kuke ja kanade söömist. Härg tunnistas, et on sulase pastlast pudenenud õlgi söönud. Rebane ja hunt süüdistasid härga, et tema pärast võisid külmetada sulase jalad ja härja patt on mõrtsukatööga võrdne. Hunt ja rebane sõid karistuseks härja ära.
RaamatustAsukoht raamatus
Lk. 123-125