Saladuste hoidmine


Esimene lause: 
Dana oli õel vanamoor, kes levitas tigedaid kuulujutte ja valetas inimeste peale.
Sisukokkuvõte: 
Dana oli õela iseloomuga vana naine. Ükskord andis võlur tema kätte kinniseotud koti ja palus naisel seda valvata, kuid hoiatas, et naine seda lahti ei seoks, sest selle sisu on saladus. Uudishimu sai Danast võitu ja ta paotas kotisuud. Kotist lendas välja loendamatu hulk putukaid. Võlur muutis Dana rähniks, senikauaks kuni viimne kui putukas on kotti tagasi korjatud.
RaamatustAsukoht raamatus
lk. 84 - 85