Krõlli jõulusalm


Autor: 
Esimene rida: 
Ükskord enne jõule Krõll
Sisukokkuvõte: 
Krõll puges jõulumehe kotti ja luges kingid üle
RaamatustAsukoht raamatusMärkused
lk. 167
lk. 277
lk. 38-40
lk. 14-15
lk. 89
Raamatus luuletuse pealkirjaks "Krõlli näärisalm"
lk. 56
Raamatus luuletuse pealkirjaks "Krõlli näärisalm"
lk. 33-34
Raamatus luuletuse pealkirjaks "Krõlli näärisalm"
lk. 218
Raamatus luuletuse pealkirjaks "Krõlli näärisalm"
lk. 147
lk. 41