Veerkivist sünnib mitmeid mõttekäike (pealkirjaks esimene rida)