Talv on puhtakspestud perelaud (pealkirjaks esimene rida)