Kurbusest kummargil tared ja talud (pealkirjaks esimene rida)