Aeg sõuab ajajõge mööda, (pealkirjaks esimene rida)