Kuused linnas, küünlad küljes, (pealkirjaks esimene rida)