Laits saab laadalt saia (pealkirjaks esimene rida)