Kas aja ebasõprust tunned taas, (pealkirjaks esimene rida)