Teistmoodi kostab täna jala-ast, (pealkirjaks esimene rida)