Töö võib tegijat kiita. (pealkirjaks esimene rida)