Kui kõrgel on kõrguste lagi? (pealkirjaks esimene rida)