Ei kõik kanad saa õrrele (pealkirjaks esimene rida)